Η ομάδα μας

Η ΟΜAΔΑ ΜΑΣ ΣΤΗ ΔΙAΘΕΣH ΣΑΣ

 

Διδάκτορες ΑΕΙ 

Σας υποστηρίζουν σε διπλωματικές εργασίες


 

Μεταπτυχιακοί 

Σας υποστηρίζουν στη μεθοδολογία έρευνας 


 

Υποψήφιοι Διδάκτορες 

Σας υποστηρίζουν στο στήσιμο της εργασίας σας