Ταυτότητα Εταιρείας

Academic Support Ltd 

Academic Support Ltd


Η εταιρεία μας λειτουργεί ως Δομή Ολοκληρωμένης Υποστήριξης Φοιτητών και των Επιχειρήσεων. Δραστηριοποιείται με επιτυχία στον εκπαιδευτικό και στον επιχειρηματικό χώρο, παρέχοντας πλήρη ενίσχυση καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών των φοιτητών (πτυχιακές εργασίες, διπλωματικές εργασίες, φοιτητικά μαθήματα, αναλύσεις spss) όσο και των Επιχειρήσεων οι οποίες επιθυμούν να αναβαθμίσουν το λογισμικό τους. Επίσης απευθύνεται σε freelancers οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως σε θέματα του αντικειμένου της Εταιρείας μας.

Η Academic Support Ltd δραστηριοποιείται στην ΕΕ και τις ΗΠΑ. Φορολογείται και υποβάλλει ετήσιο ισολογισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

H φορολογική έδρα της εταιρείας είναι η κάτωθι:

130 Old Street
London
EC1V 9BD
England

Company number: 12520772

 Companies house authentication code: 964DDU

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της Academic Support Ltd.